वायरलेस र आरएफ एकीकृत सर्किट

रेडियो फ्रिक्वेन्सी इन्टिग्रेटेड सर्किटहरू (RFIDs) ताररहित प्रसारणको लागि उपयुक्त फ्रिक्वेन्सी दायरामा रडार र सञ्चारहरू सहित कुनै पनि विद्युतीय एकीकृत सर्किटमा लागू गर्न सकिन्छ।

Top