अर्धचालकहरू

अर्धचालक भन्नाले त्यस्तो सामग्रीलाई बुझाउँछ जसको विद्युतीय चालकता सामान्य तापक्रममा कन्डक्टर र इन्सुलेटरको बीचमा हुन्छ।

छवि भाग # विवरण निर्माता शृङ्खला RFQ

Mfr.#: VS1838B

OMO.#: OMO-VS1838B-8

Diode Schottky 100V 180A 2-Pin Case D-67

Mfr.#: EPM81500ARC240-2

OMO.#: OMO-EPM81500ARC240-2-8

EPM81500ARC240-2

Mfr.#: EPM7256AFC256-7

OMO.#: OMO-EPM7256AFC256-7-8

EPM7256AFC256-7

Mfr.#: HS0038BD

OMO.#: OMO-HS0038BD-8

IR Receiver Modules for Remote Control Systems
Top