सर्किट संरक्षण

सर्किट सुरक्षा मुख्यतया इलेक्ट्रोनिक सर्किटमा भएका कम्पोनेन्टहरूलाई ओभरभोल्टेज, ओभरकरेन्ट, सर्ज, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक हस्तक्षेप र यस्तै प्रकारले हुने क्षतिबाट जोगाउन हो।

Varistors [11987]
Top