प्रोग्रामयोग्य तर्क ICs

प्रोग्रामेबल लॉजिक डिभाइस (PLD) एक इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट हो जुन पुनर्निर्माण गरिएको डिजिटल सर्किट निर्माण गर्न प्रयोग गरिन्छ।

Top