प्रोग्रामयोग्य तर्क ICs

Programmable Logic Device FPGA एक प्रोग्रामेबल डिजिटल, एकीकृत सर्किट आईसी हो जसमा कन्फिगरेबल लजिक ब्लकहरू साथै तर्क, ब्लकहरू बीचको अन्तरसम्बन्धहरू समावेश हुन्छन्।

Top