Optocouplers / Photocouplers

अप्टिकल आइसोलेटर (ओप्टोकपलर, ओप्टोकप्लर वा ओप्टो-आइसोलेटर पनि भनिन्छ) एक इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट हो जसले प्रकाश प्रयोग गरेर दुई अलग सर्किटहरू बीच विद्युतीय संकेतहरू प्रसारण गर्दछ।

Top