मेमोरी ICs

यो सूची अस्थिर आईसी र गैर-अस्थिर आईसी मेमोरीहरूमा विभाजित छ। एकपटक पावर हराएपछि वाष्पशील मेमोरीले यसको डाटा राख्दैन। अस्थिर मेमोरी मुख्यतया RAM-आधारित मेमोरी हो।

Top