तर्क ICs

मानक तर्क IC एक एकल सानो एकीकृत प्याकेज हो जसले आधारभूत कम्पोनेन्टहरू र तर्क सर्किटको सामान्य कार्यहरू बोक्छ। यी ICs तर्क सर्किट को मुख्य घटक हो।

Top