तर्क ICs

डिजिटल आईसीहरू धेरै राम्ररी परिभाषित कोटीहरूमा आउँछन्, जस्तै मेमोरी आईसीहरू, इलेक्ट्रोनिक ढिलाइ लाइन आईसीहरू, र माइक्रोप्रोसेसर-समर्थित आईसीहरू, तर सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको वर्ग "तार्किक" प्रकार हो।

Top