इम्बेडेड प्रोसेसर र नियन्त्रकहरू

इम्बेडेड प्रोसेसरहरूलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ: सामान्य माइक्रोप्रोसेसरहरू र माइक्रोकन्ट्रोलरहरू। माइक्रोकन्ट्रोलरको चिपमा धेरै परिधीयहरू छन्।

छवि भाग # विवरण निर्माता शृङ्खला RFQ

Mfr.#: X45KK-31

OMO.#: OMO-X45KK-31-53

Embedded processo
Top