अलग सेमीकन्डक्टरहरू

अलग (अर्धचालक) उपकरणहरू। एक अर्धचालक उपकरण जुन आधारभूत इलेक्ट्रोनिक प्रकार्यहरू प्रदर्शन गर्न नामित गरिएको छ र अलग कार्यात्मक घटकहरूमा विभाजन गर्न सकिँदैन।

Top