डिजिटल पोटेन्टियोमिटर ICs

डिजिटल सम्भाव्यता एक एनालग प्रकार्य हो जसले डिजिटल रूपमा इलेक्ट्रोनिक घटकको सम्भाव्यतालाई नियन्त्रण गर्दछ। यो सामान्यतया माइक्रोकन्ट्रोलरहरू द्वारा एनालग संकेतहरू ट्रिम गर्न र मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ।

छवि भाग # विवरण निर्माता शृङ्खला RFQ

Mfr.#: AD5144BCPZ10-RL7

OMO.#: OMO-AD5144BCPZ10-RL7

Digital Potentiometer ICs 256-pos Quad NVM SPI/I2C Analog Devices Inc. AD5144

Mfr.#: AD5235BRUZ25

OMO.#: OMO-AD5235BRUZ25

Digital Potentiometer ICs IC Dual 10-Bit SPI Analog Devices Inc. AD5235-EP

Mfr.#: MAX5401EKA+T

OMO.#: OMO-MAX5401EKA-T

Digital Potentiometer ICs 256-Tap Low-Drift Maxim Integrated MAX5401

Mfr.#: MAX5478EUD+

OMO.#: OMO-MAX5478EUD-

Digital Potentiometer ICs Dual 256-Tap NV I2C-Interface Maxim Integrated MAX5478

Mfr.#: MAX5400EKA+T

OMO.#: OMO-MAX5400EKA-T

Digital Potentiometer ICs 256-Tap Low-Drift Maxim Integrated MAX5400

Mfr.#: AD5160BRJZ5-RL7

OMO.#: OMO-AD5160BRJZ5-RL7

Digital Potentiometer ICs IC 8-Bit SPI Analog Devices Inc. AD5160

Mfr.#: X9C103SIZT1

OMO.#: OMO-X9C103SIZT1

Digital Potentiometer ICs 10K EEPOTTM POT CMOS 8LD COM Renesas / Intersil X9C10

Mfr.#: MAX5484EUD+

OMO.#: OMO-MAX5484EUD-

Digital Potentiometer ICs 10-Bit Nonvolatile Linear-Taper Maxim Integrated MAX5484

Mfr.#: MAX5422ETA+T

OMO.#: OMO-MAX5422ETA-T-BDE

Digital Potentiometer ICs 256-Tap Nonvolatile SPI-Interface Maxim Integrated MAX5422

Mfr.#: X95840WV20IZ-2.7

OMO.#: OMO-X95840WV20IZ-2-7

Digital Potentiometer ICs QD 256-TAP 10KOHM 2-WIRE INTERFACE Renesas / Intersil X9584

Mfr.#: AD8402ARZ1-REEL

OMO.#: OMO-AD8402ARZ1-REEL

Digital Potentiometer ICs IC DUAL CH 8-BIT Analog Devices Inc. AD8402

Mfr.#: MAX5413EUD+T

OMO.#: OMO-MAX5413EUD-T

Digital Potentiometer ICs Dual 256-Tap Low Drift Maxim Integrated MAX5413

Mfr.#: AD5263BRUZ200-R7

OMO.#: OMO-AD5263BRUZ200-R7

Digital Potentiometer ICs Quad 8-Bit I2C Dig Pot Analog Devices Inc. AD5263

Mfr.#: X9317US8IZ-2.7T1

OMO.#: OMO-X9317US8IZ-2-7T1

Digital Potentiometer ICs CMOS XDCP 50KOHM 100 TAPS Renesas / Intersil X9317

Mfr.#: MAX5451EUD+T

OMO.#: OMO-MAX5451EUD-T

Digital Potentiometer ICs Dual 256-Tap Up/Down Interface Maxim Integrated MAX5451

Mfr.#: MAX5409ETE+T

OMO.#: OMO-MAX5409ETE-T-EB5

Digital Potentiometer ICs Dual Audio Log Taper Maxim Integrated MAX5409

Mfr.#: MCP4011T-503E/MS

OMO.#: OMO-MCP4011T-503E-MS

Digital Potentiometer ICs 50k U/Dsingle 6-bit V POT Microchip Technology None

Mfr.#: MCP4011T-103E/MS

OMO.#: OMO-MCP4011T-103E-MS

Digital Potentiometer ICs 10k U/Dsingle 6-bit V POT Microchip Technology None

Mfr.#: MCP4012T-502E/CH

OMO.#: OMO-MCP4012T-502E-CH

Digital Potentiometer ICs 5k U/Dsingle 6-bit V Rheostat Microchip Technology None

Mfr.#: MCP4011T-103E/MC

OMO.#: OMO-MCP4011T-103E-MC

Digital Potentiometer ICs 10k U/Dsingle 6-bit V POT Microchip Technology None

Mfr.#: MCP4011-503E/MS

OMO.#: OMO-MCP4011-503E-MS

Digital Potentiometer ICs 50k U/Dsingle 6-bit V POT Microchip Technology None

Mfr.#: MCP4531T-104E/MF

OMO.#: OMO-MCP4531T-104E-MF

Digital Potentiometer ICs Sngl 7B V I2C POT Microchip Technology None

Mfr.#: MAX5161MEZT+T

OMO.#: OMO-MAX5161MEZT-T

Digital Potentiometer ICs Low-Power Digital Pot Maxim Integrated MAX5161

Mfr.#: MCP4021T-103E/SN

OMO.#: OMO-MCP4021T-103E-SN

Digital Potentiometer ICs 10k U/D single 6-bit NV POT Microchip Technology None

Mfr.#: MCP4023T-503E/CH

OMO.#: OMO-MCP4023T-503E-CH

Digital Potentiometer ICs 50k U/D single 6-bit NV POT to GND Microchip Technology MCP4023

Mfr.#: MCP4024T-502E/OT

OMO.#: OMO-MCP4024T-502E-OT

Digital Potentiometer ICs 5k U/D single 6-bit NV Rheostat to GND Microchip Technology MCP4024

Mfr.#: MCP4541-104E/MS

OMO.#: OMO-MCP4541-104E-MS

Digital Potentiometer ICs Sngl 7B NV I2C POT Microchip Technology MCP4541

Mfr.#: MCP4541T-104E/MF

OMO.#: OMO-MCP4541T-104E-MF

Digital Potentiometer ICs Sngl 7B NV I2C POT Microchip Technology MCP4541

Mfr.#: MCP4542T-104E/MF

OMO.#: OMO-MCP4542T-104E-MF

Digital Potentiometer ICs Sngl 7B NV I2C Rheo Microchip Technology MCP4542

Mfr.#: MCP4541-103E/MS

OMO.#: OMO-MCP4541-103E-MS

Digital Potentiometer ICs Sngl 7B NV I2C POT Microchip Technology MCP4541

Mfr.#: MCP4542T-503E/MS

OMO.#: OMO-MCP4542T-503E-MS

Digital Potentiometer ICs Sngl 7B NV I2C Rheo Microchip Technology MCP4542

Mfr.#: MCP4542T-103E/MF

OMO.#: OMO-MCP4542T-103E-MF

Digital Potentiometer ICs Sngl 7B NV I2C Rheo Microchip Technology MCP4542

Mfr.#: MCP4542T-503E/MF

OMO.#: OMO-MCP4542T-503E-MF

Digital Potentiometer ICs Sngl 7B NV I2C Rheo Microchip Technology MCP4542

Mfr.#: MCP4021T-502E/MC

OMO.#: OMO-MCP4021T-502E-MC

Digital Potentiometer ICs 5k U/D single 6-bit NV POT Microchip Technology None

Mfr.#: MCP4231T-103E/SL

OMO.#: OMO-MCP4231T-103E-SL

Digital Potentiometer ICs Dual 7B V SPI POT Microchip Technology None

Mfr.#: MCP4551T-103E/MS

OMO.#: OMO-MCP4551T-103E-MS

Digital Potentiometer ICs Sngl 8B V I2C POT Microchip Technology MCP4551

Mfr.#: MCP4631T-103E/ML

OMO.#: OMO-MCP4631T-103E-ML

Digital Potentiometer ICs Dual 7B V I2C POT Microchip Technology None

Mfr.#: MCP4551-103E/MS

OMO.#: OMO-MCP4551-103E-MS

Digital Potentiometer ICs Sngl 8B V I2C POT Microchip Technology MCP4551

Mfr.#: MCP4251T-103E/SL

OMO.#: OMO-MCP4251T-103E-SL

Digital Potentiometer ICs Dual 8B V SPI POT Microchip Technology MCP4251

Mfr.#: MCP4562T-103E/MF

OMO.#: OMO-MCP4562T-103E-MF

Digital Potentiometer ICs Sngl 8B NV I2C Rheo Microchip Technology MCP4562

Mfr.#: MCP4562T-502E/MS

OMO.#: OMO-MCP4562T-502E-MS

Digital Potentiometer ICs Sngl 8B NV I2C Rheo Microchip Technology MCP4562

Mfr.#: MCP4562T-103E/MS

OMO.#: OMO-MCP4562T-103E-MS

Digital Potentiometer ICs Sngl 8B NV I2C Rheo Microchip Technology MCP4562

Mfr.#: MCP4562T-503E/MF

OMO.#: OMO-MCP4562T-503E-MF

Digital Potentiometer ICs Sngl 8B NV I2C Rheo Microchip Technology MCP4562

Mfr.#: MCP4641T-502E/ML

OMO.#: OMO-MCP4641T-502E-ML

Digital Potentiometer ICs Dual 7B NV I2C POT Microchip Technology None

Mfr.#: MCP4241T-502E/ST

OMO.#: OMO-MCP4241T-502E-ST

Digital Potentiometer ICs Dual 7B NV SPI POT Microchip Technology MCP4241

Mfr.#: MCP4641-103E/ST

OMO.#: OMO-MCP4641-103E-ST

Digital Potentiometer ICs Dual 7B NV I2C POT Microchip Technology None

Mfr.#: TPL0401A-10DCKR

OMO.#: OMO-TPL0401A-10DCKR

Digital Potentiometer ICs 128 TAPS DIGITAL POT Texas Instruments TPL0401A-10

Mfr.#: MCP4261-502E/ST

OMO.#: OMO-MCP4261-502E-ST

Digital Potentiometer ICs Dual 7B NV SPI POT Microchip Technology None

Mfr.#: MAX5472EZT+T

OMO.#: OMO-MAX5472EZT-T

Digital Potentiometer ICs 32-Tap Nonvolatile Linear-Taper Maxim Integrated MAX5472

Mfr.#: MCP4261-103E/ML

OMO.#: OMO-MCP4261-103E-ML

Digital Potentiometer ICs Dual 7B NV SPI POT Microchip Technology None
Top