घडी र टाइमर ICs

IC घडी एक अर्धचालक एकीकृत सर्किट (IC) समय कायम गर्न डिजाइन गरिएको छ। आईसी घडी लगभग सबै इलेक्ट्रोनिक घटकहरु को एक महत्वपूर्ण भाग हो।

Top