घडी र टाइमर ICs

टाइमर एक विशेष प्रकारको प्रोग्रामेबल घडी टाइमर र टाइमर आईसी हो जुन एक निश्चित समय अन्तराल मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ।

Top