चिपसेटहरू

चिपसेट एकीकृत सर्किट चिपहरूको समूह हो जसले कम्प्युटरको कोर माइक्रोप्रोसेसरलाई बाँकी मेसिनमा जडान गर्न सँगै काम गर्दछ र बोर्डको स्तरको महत्त्वपूर्ण भाग हो।

छवि भाग # विवरण निर्माता शृङ्खला RFQ

Mfr.#: DH82029PCH SLKM8

OMO.#: OMO-DH82029PCH-SLKM8

Chipsets Intel DH82029PCH Intel None

Mfr.#: DH82QM87 S R17C

OMO.#: OMO-DH82QM87-S-R17C

Chipsets QM87 Chipset Mobile FCBGA-695 Intel QM87

Mfr.#: BD82QM77 S LJ8A

OMO.#: OMO-BD82QM77-S-LJ8A

Chipsets QM77 Express Chipset Mobile FCBGA-989 Intel QM77

Mfr.#: BD82H61 S LJ4B

OMO.#: OMO-BD82H61-S-LJ4B

Chipsets H61 Express Chipset Desktop FCBGA-942 Intel H61

Mfr.#: BD82HM76 S LJ8E

OMO.#: OMO-BD82HM76-S-LJ8E

Chipsets HM76 Express Chipset Mobile FCBGA-989 Intel HM76

Mfr.#: BD82Q67 S LJ4D

OMO.#: OMO-BD82Q67-S-LJ4D

Chipsets Q67 Express Chipset Desktop FCBGA-942 Intel Q67

Mfr.#: BD82QM67 S LJ4M

OMO.#: OMO-BD82QM67-S-LJ4M

Chipsets QM67 Express Chipset Mobile FCBGA-989 Intel QM67

Mfr.#: BD82HM65 S LJ4P

OMO.#: OMO-BD82HM65-S-LJ4P

Chipsets HM65 Express Chipset Mobile FCBGA-989 Intel HM65

Mfr.#: BD82Q77 S LJ83

OMO.#: OMO-BD82Q77-S-LJ83

Chipsets Q77 Express Chipset Desktop FCBGA-942 Intel Q77

Mfr.#: DH8920CC S LJVX

OMO.#: OMO-DH8920CC-S-LJVX

Chipsets 8920 Chipset Server FCBGA-942 Intel 8920

Mfr.#: AC5500 S LH3N

OMO.#: OMO-AC5500-S-LH3N

Chipsets 5500 Chipset Server FCBGA-1295 Intel 5500

Mfr.#: DH8950CL S LKCK

OMO.#: OMO-DH8950CL-S-LKCK

Chipsets 8950 Chipset Server FCBGA942 Intel 8950CL

Mfr.#: DH8903CC S LJVZ

OMO.#: OMO-DH8903CC-S-LJVZ

Chipsets 8903 Chipset Server FCBGA-942 Intel 8903

Mfr.#: AC5520 S LH3P

OMO.#: OMO-AC5520-S-LH3P

Chipsets 5520 Chipset Server FCBGA-1295 Intel 5520

Mfr.#: DH8910CC S LJVY

OMO.#: OMO-DH8910CC-S-LJVY

Chipsets 8910 Chipset Server FCBGA-942 Intel 8910

Mfr.#: DH8955CL S LKD4

OMO.#: OMO-DH8955CL-S-LKD4

Chipsets 8955 Chipset Server FCBGA-942 Intel DH8955

Mfr.#: DH8920CC S LK5Y

OMO.#: OMO-DH8920CC-S-LK5Y

Chipsets 8920CC Chipset Server FCBGA-942 Intel 8920CC

Mfr.#: DH8900CC S LJW2

OMO.#: OMO-DH8900CC-S-LJW2

Chipsets 8900 Chipset Server FCBGA-942 Intel 8900

Mfr.#: DH8925CL S LK96

OMO.#: OMO-DH8925CL-S-LK96

Chipsets 8925 Chipset Server FCBGA942 Intel 8925CL

Mfr.#: BD82C602J S LJNG

OMO.#: OMO-BD82C602J-S-LJNG

Chipsets C602J Chipset Server FCBGA-901 Intel C602J

Mfr.#: BD82C216 S LJ8H

OMO.#: OMO-BD82C216-S-LJ8H

Chipsets C216 Chipset Server FCBGA-942 Intel C216

Mfr.#: GLCM236 SR2CE

OMO.#: OMO-GLCM236-SR2CE

Chipsets Intel None

Mfr.#: BD82B75 S LJ85

OMO.#: OMO-BD82B75-S-LJ85

Chipsets B75 Express Chipset Desktop FCBGA-942 Intel B75

Mfr.#: DH82H81 S R177

OMO.#: OMO-DH82H81-S-R177

Chipsets H81 Chipset Desktop FCBGA-708 Intel H81

Mfr.#: BD82C206 S LJ4G

OMO.#: OMO-BD82C206-S-LJ4G

Chipsets C206 Chipset Server FCBGA-942 Intel C206

Mfr.#: BD82C602 S LJKG

OMO.#: OMO-BD82C602-S-LJKG

Chipsets C602 Chipset Server FCBGA-901 Intel C602

Mfr.#: GLH110 S R2CA

OMO.#: OMO-GLH110-S-R2CA

Chipsets CHIPSET Intel None

Mfr.#: AC82X58 S LH3M

OMO.#: OMO-AC82X58-S-LH3M

Chipsets X58 Express Chipset Server FCBGA-1295 Intel X58

Mfr.#: DH8925CL Q R72

OMO.#: OMO-DH8925CL-Q-R72

Chipsets CHIPSET Intel 8925CL

Mfr.#: DH8926CL S LKCJ

OMO.#: OMO-DH8926CL-S-LKCJ

Chipsets CHIPSET Intel None

Mfr.#: BD82HM67 S LJ4N

OMO.#: OMO-BD82HM67-S-LJ4N

Chipsets HM67 Express Chipset Mobile FCBGA-989 Intel HM67

Mfr.#: QG82945GM S L8Z2

OMO.#: OMO-QG82945GM-S-L8Z2

Chipsets 82945GM Memory Controller FCBGA1466 Intel Calistoga

Mfr.#: NQ5000X3 S L9LV

OMO.#: OMO-NQ5000X3-S-L9LV

Chipsets 5000X Memory Controller FCBGA1432 Intel Greencreek

Mfr.#: QG5000X3 S L9LW

OMO.#: OMO-QG5000X3-S-L9LW

Chipsets 5000X Memory Controller FCBGA1432 Intel Greencreek

Mfr.#: NQ5100MCH S LAW9

OMO.#: OMO-NQ5100MCH-S-LAW9

Chipsets 5100 Memory Controller FCBGA1432 Intel San Clemente

Mfr.#: NQ5000X S L96T

OMO.#: OMO-NQ5000X-S-L96T

Chipsets 5000X Memory Controller FCBGA1432 Intel Greencreek

Mfr.#: QG5000X S L96U

OMO.#: OMO-QG5000X-S-L96U

Chipsets 5000X Memory Controller FCBGA1432 Intel None

Mfr.#: DH82Q87 S R173

OMO.#: OMO-DH82Q87-S-R173

Chipsets Q87 Chipset Desktop FCBGA-708 Intel Q87

Mfr.#: GL82CM238 S R30U

OMO.#: OMO-GL82CM238-S-R30U

Chipsets CHIPSET Intel None

Mfr.#: GL82QM175 S R30V

OMO.#: OMO-GL82QM175-S-R30V

Chipsets CHIPSET Intel None

Mfr.#: DH82C226 S R179

OMO.#: OMO-DH82C226-S-R179

Chipsets C226 Chipset Server FCBGA-708 Intel C226

Mfr.#: GLQM170 SR2C3

OMO.#: OMO-GLQM170-SR2C3

Chipsets Intel GLQM170 Platform Controller Hub Intel None

Mfr.#: BD82P67 S LJ4C

OMO.#: OMO-BD82P67-S-LJ4C

Chipsets P67 Express Chipset Desktop FCBGA-942 Intel P67

Mfr.#: FH82QM370 S R40D

OMO.#: OMO-FH82QM370-S-R40D

Chipsets Mobile QM370 Chipset Intel 300

Mfr.#: FH82Q370 S R404

OMO.#: OMO-FH82Q370-S-R404

Chipsets Q370 Chipset Intel 300

Mfr.#: GL82B250S R2WC

OMO.#: OMO-GL82B250S-R2WC

Chipsets CHIPSET 82B250 FCBGA885 SR2WC COMM T&R 0 Intel B250

Mfr.#: FH82B360 S R408

OMO.#: OMO-FH82B360-S-R408

Chipsets B360 Chipset Intel 300

Mfr.#: GLHM170 SR2C4

OMO.#: OMO-GLHM170-SR2C4

Chipsets Intel GLHM170 Platform Controller Hub Intel None

Mfr.#: BD7500MB S LH2F

OMO.#: OMO-BD7500MB-S-LH2F

Chipsets 7500 Chipset Server FCBGA-1295 Intel 7500

Mfr.#: GL82Z270S R2WB

OMO.#: OMO-GL82Z270S-R2WB

Chipsets CHIPSET 82Z270 FCBGA885 SR2WB COMM T&R 0 Intel Z270
Top