अडियो ICs

अडियो स्विचहरू, PWM मोड्युलेटरहरू, भोल्युम कन्ट्रोल आईसीहरू, अडियो कन्भर्टरहरू (ADC, DAC, CODEC), अडियो प्रोसेसरहरू, अडियो इन्टरफेसहरू सहित अडियो आईसीहरूको विविधता।

Top