पावर व्यवस्थापन ICs

पावर व्यवस्थापन आईसी, मुख्य प्रकार्य मुख्य प्रणालीको आवश्यकताहरू पूरा गर्न पावर प्रवाह र प्रवाह दिशा नियन्त्रण गर्न हो, र यसको कार्य मुख्य प्रणालीको लागि बिजुली आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न हो।

Top