ESD सप्रेसरहरू / TVS डायोडहरू

ट्रान्जियन्ट भोल्टेज सप्रेसर डायोडहरू, जसलाई सामान्यतया TVS डायोडहरू भनिन्छ, ती कम्पोनेन्टहरू हुन् जसले संवेदनशील सर्किटरीलाई उच्च भोल्टेज ट्रान्जिएन्टहरूका कारण क्षति हुनबाट जोगाउँछन्। 

छवि भाग # विवरण निर्माता शृङ्खला RFQ

Mfr.#: SMAJ26AHE3/5A

OMO.#: OMO-SMAJ26AHE3-5A

ESD Suppressors / TVS Diodes 400W 26V 5% Uni AEC-Q101 Qualified Vishay Semiconductors SMAJA Auto

Mfr.#: SMAJ18CA-TR

OMO.#: OMO-SMAJ18CA-TR

ESD Suppressors / TVS Diodes 400W 18V Bidirect STMicroelectronics SMAJ

Mfr.#: SMAJ26A-E3/5A

OMO.#: OMO-SMAJ26A-E3-5A

ESD Suppressors / TVS Diodes 400W 26V 5% Uni Vishay Semiconductors SMAJA

Mfr.#: CDSOT23-T36

OMO.#: OMO-CDSOT23-T36

ESD Suppressors / TVS Diodes TVS Diode Array 36VOLT Bourns CDSOT23

Mfr.#: SMAJ170AHE3/61

OMO.#: OMO-SMAJ170AHE3-61

ESD Suppressors / TVS Diodes 400W 170V 5% Uni AEC-Q101 Qualified Vishay Semiconductors SMAJA Auto

Mfr.#: SMBJ12A-M3/5B

OMO.#: OMO-SMBJ12A-M3-5B

ESD Suppressors / TVS Diodes 12V 1000W UniDir TransZorb 5% Tol Vishay Semiconductors SMBJA

Mfr.#: SPHV24-01ETG

OMO.#: OMO-SPHV24-01ETG

ESD Suppressors / TVS Diodes 1CH 24V 2000W UNI Littelfuse SPHV

Mfr.#: SMAJ18A-E3/5A

OMO.#: OMO-SMAJ18A-E3-5A

ESD Suppressors / TVS Diodes 400W 18V 5% Uni Vishay Semiconductors SMAJA

Mfr.#: SMAJ36A-E3/61

OMO.#: OMO-SMAJ36A-E3-61

ESD Suppressors / TVS Diodes 400W 36V 5% Uni Vishay Semiconductors SMAJA

Mfr.#: SMA6J10A-TR

OMO.#: OMO-SMA6J10A-TR

ESD Suppressors / TVS Diodes HJ Temp Transil STMicroelectronics SMA6J

Mfr.#: ESD7361P2T5G

OMO.#: OMO-ESD7361P2T5G

ESD Suppressors / TVS Diodes 16V ESD PROTECTION ON Semiconductor ESD7361

Mfr.#: SMA6J100A-TR

OMO.#: OMO-SMA6J100A-TR

ESD Suppressors / TVS Diodes High Temp Transil STMicroelectronics SMA6J

Mfr.#: VBUS54CV-HSF-G4-08

OMO.#: OMO-VBUS54CV-HSF-G4-08

ESD Suppressors / TVS Diodes ESD DIODE LLP75-E3 Vishay Semiconductors VBUS54xx

Mfr.#: VCUT0505B-HD1-GS08

OMO.#: OMO-VCUT0505B-HD1-GS08

ESD Suppressors / TVS Diodes 5.0V 56W Single Line Vishay Semiconductors VCUT05

Mfr.#: CDSOT23-T24C

OMO.#: OMO-CDSOT23-T24C

ESD Suppressors / TVS Diodes TVS Diode Array 24VOLT Bourns CDSOT23

Mfr.#: P6KE250ARL

OMO.#: OMO-P6KE250ARL

ESD Suppressors / TVS Diodes 600W 250V Unidirect STMicroelectronics P6KE

Mfr.#: P6KE27A-E3/73

OMO.#: OMO-P6KE27A-E3-73

ESD Suppressors / TVS Diodes 600W 27V Unidirect Vishay Semiconductors P6KE

Mfr.#: 1.5KE180A-E3/73

OMO.#: OMO-1-5KE180A-E3-73

ESD Suppressors / TVS Diodes 1500W 180V Unidirect Vishay Semiconductors 1.5KE- A

Mfr.#: Z2039

OMO.#: OMO-Z2039

ESD Suppressors / TVS Diodes 39V 500W Semitec Z2

Mfr.#: ZS1015D-T

OMO.#: OMO-ZS1015D-T

ESD Suppressors / TVS Diodes 15V 250W Semitec D

Mfr.#: Z6100

OMO.#: OMO-Z6100

ESD Suppressors / TVS Diodes 100V 1.5kW Semitec Z6

Mfr.#: ZS1033D-T

OMO.#: OMO-ZS1033D-T

ESD Suppressors / TVS Diodes 33V 250W Semitec D

Mfr.#: Z2100U

OMO.#: OMO-Z2100U

ESD Suppressors / TVS Diodes 100V 500W Semitec Z2U

Mfr.#: P4SMA30CA-M3/5A

OMO.#: OMO-P4SMA30CA-M3-5A

ESD Suppressors / TVS Diodes 400W,30V 5%,BIDIR,SMA TVS Vishay Semiconductors P4SMA

Mfr.#: P4SMA33CA-M3/5A

OMO.#: OMO-P4SMA33CA-M3-5A

ESD Suppressors / TVS Diodes 400W,33V 5%,BIDIR,SMA TVS Vishay Semiconductors P4SMA

Mfr.#: P4SMA43CA-M3/5A

OMO.#: OMO-P4SMA43CA-M3-5A

ESD Suppressors / TVS Diodes 400W,43V 5%,BIDIR,SMA TVS Vishay Semiconductors P4SMA

Mfr.#: CD214B-T110ALF

OMO.#: OMO-CD214B-T110ALF

ESD Suppressors / TVS Diodes TVS Unidirect Diode 110VOLT Bourns CD214B

Mfr.#: CD214B-T26ALF

OMO.#: OMO-CD214B-T26ALF

ESD Suppressors / TVS Diodes TVS Unidirect Diode 26VOLT Bourns CD214B

Mfr.#: CD214B-T28ALF

OMO.#: OMO-CD214B-T28ALF

ESD Suppressors / TVS Diodes TVS Unidirect Diode 28VOLT Bourns CD214B

Mfr.#: CD214B-T43ALF

OMO.#: OMO-CD214B-T43ALF

ESD Suppressors / TVS Diodes TVS Unidirect Diode 43VOLT Bourns CD214B

Mfr.#: CD214B-T58ALF

OMO.#: OMO-CD214B-T58ALF

ESD Suppressors / TVS Diodes TVS Unidirect Diode 58VOLT Bourns CD214B

Mfr.#: CD214B-T13ALF

OMO.#: OMO-CD214B-T13ALF

ESD Suppressors / TVS Diodes TVS Unidirect Diode 13VOLT Bourns CD214B

Mfr.#: CD214B-T54ALF

OMO.#: OMO-CD214B-T54ALF

ESD Suppressors / TVS Diodes TVS Unidirect Diode 54VOLT Bourns CD214B

Mfr.#: CD214B-T30ALF

OMO.#: OMO-CD214B-T30ALF

ESD Suppressors / TVS Diodes TVS Unidirect Diode 30VOLT Bourns CD214B

Mfr.#: CD214B-T60ALF

OMO.#: OMO-CD214B-T60ALF

ESD Suppressors / TVS Diodes TVS Unidirect Diode 60VOLT Bourns CD214B

Mfr.#: CD214B-T150ALF

OMO.#: OMO-CD214B-T150ALF

ESD Suppressors / TVS Diodes TVS Unidirect Diode 150VOLT Bourns CD214B

Mfr.#: CD214B-T18ALF

OMO.#: OMO-CD214B-T18ALF

ESD Suppressors / TVS Diodes TVS Unidirect Diode 18VOLT Bourns CD214B

Mfr.#: CD214B-T9.0ALF

OMO.#: OMO-CD214B-T9-0ALF

ESD Suppressors / TVS Diodes TVS Unidirect Diode 9VOLT Bourns CD214B

Mfr.#: CD214B-T120ALF

OMO.#: OMO-CD214B-T120ALF

ESD Suppressors / TVS Diodes TVS Unidirect Diode 120VOLT Bourns CD214B

Mfr.#: JANTXV1N6140

OMO.#: OMO-JANTXV1N6140

ESD Suppressors / TVS Diodes T MET BI 1500W Semtech JANTXV1N614

Mfr.#: JANTXV1N6138

OMO.#: OMO-JANTXV1N6138

ESD Suppressors / TVS Diodes T MET BI 1500W Semtech JANTXV1N613

Mfr.#: JANTXV1N6143

OMO.#: OMO-JANTXV1N6143

ESD Suppressors / TVS Diodes T MET BI 1500W Semtech JANTXV1N614

Mfr.#: JANTXV1N6142A

OMO.#: OMO-JANTXV1N6142A

ESD Suppressors / TVS Diodes T MET BI 1500W Semtech JANTXV1N614

Mfr.#: JANTXV1N6140A

OMO.#: OMO-JANTXV1N6140A

ESD Suppressors / TVS Diodes T MET BI 1500W Semtech JANTXV1N614

Mfr.#: JANTXV1N6144A

OMO.#: OMO-JANTXV1N6144A

ESD Suppressors / TVS Diodes T MET BI 1500W Semtech JANTXV1N614

Mfr.#: JANTXV1N6141A

OMO.#: OMO-JANTXV1N6141A

ESD Suppressors / TVS Diodes T MET BI 1500W Semtech JANTXV1N614

Mfr.#: JANTXV1N6141

OMO.#: OMO-JANTXV1N6141

ESD Suppressors / TVS Diodes T MET BI 1500W Semtech JANTXV1N614

Mfr.#: JANTXV1N6144

OMO.#: OMO-JANTXV1N6144

ESD Suppressors / TVS Diodes T MET BI 1500W Semtech JANTXV1N614

Mfr.#: JANTXV1N6145A

OMO.#: OMO-JANTXV1N6145A

ESD Suppressors / TVS Diodes T MET BI 1500W 9.9V HRV Semtech JANTXV1N614

Mfr.#: JANTXV1N6138A

OMO.#: OMO-JANTXV1N6138A

ESD Suppressors / TVS Diodes T MET BI 1500W Semtech JANTXV1N613
Top